Fakta om plantevernmidler

Tilbake            1              

Det er mange som bruker plantevernmidler uten å tenke på konsekvensene den har for oss.

plantevernmidler kan for eksempel bli brukt på ugress på lekeplasser der barna våre leker og tenk på dyrene som går å snuser i veikanten.

Hvis en går inn på siden Beyondpesticides kan en lese om hvilke skadevirkninger disse stoffene kan ha på oss. Eller åpne skjema her.

Mecoprop (MCPP) finnes i plenrens og Glyphosate finnes i Roundup

 (www.beyondpesticides.org/infoservices/pesticidesandyou/index.htm)